Para wodna w powietrzu

Para wodna jest zwykle stosowanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją wyłącznie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma niewielki ciężar praktyczny zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

tłumaczenia przysięgłe krakówZobacz naszą stronę www

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, jakie mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi żyć podawana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w reakcję z wodą w jasnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej efektywne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w niniejszych miejscach, co do których ma się pewność, że nie występują w nich ludzie. Z koncentracji na długie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być śmiertelna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.